Výroba dopravníků
TTR, s.r.o.
Výroba dopravníků
TTR, s.r.o.
Přejít na obsah
Redler "L"
sachta redleru
Redler s kovaným řetězem
REDLERY
Univerzální dopravníky sypkého materiálu, bez vnějšího znečištění - uzavřené s širokým rozsahem výkonů.
Jsou mechanické dopravníky s tažným a nosným prostředkem v podobě nekonečného řetězu s unášeči vedeného v kluzných profilech a poháněného řetězovým kolem.
Vnitřní prostor redlerů je utěsněn a oddělen od okolního prostředí. Nehodí se pro dopravu materiálů kde je nutné zachovat tvar a velikost materiálu.

Dopravní řetězy:
Válečkové dopravní řetězy s unášecími destičkami.
Dopravní s demontovatelnými unášeči.
Svařované článkové zkoušené.
Speciální s unašeči (1/2/3...ks).
Zápustkově kované.
Pro náročné aplikace - antiabrazivní, nerez, vysoká teplota.

Konstrukce:
Konstrukce je uzavřená - prachotěsná, vodotěsná
Pro směry vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní) až 90°.
Konstrukce pevné. Vyložení žlabu - plast PE-UHMW, nerez, hardox apod.
Z materiálu běžné, žárově zinkované, nerezové .

Elektroinstalace - Pohony:
Kuželočelní LENZE nasazený na hnané hřídeli s možností frekvenčního měniče.
Ovládání ruční - automatické
Čidla - otáčení, rychlosti, vybočení, materiálu, teploty apod.


redlerové řetězy
redlerové řetězy
Redler
redlerové řetězy
Kované retezy
Kované retezy
Kované retezy
Kované retezy
Kované retezy
Návrat na obsah