Výroba dopravníků
TTR, s.r.o.
Výroba dopravníků
TTR, s.r.o.
Přejít na obsah
Clankovy dopravnik
Clankovy dopravnik
Clankovy dopravnik s chlazenim
Článkové dopravníky
Jsou mechanické dopravníky s tažným a nosným orgánem v podobě nekonečného pásu (řetězu,destičkového řetězu,válečkového řetězu s unášeči),který je podepřen válečky nebo rovinnou plochou a veden v kluzných profilech.
Články tvoří spojitý řetěz nebo jsou přimontovány na dopravních řetězech. Při použití řetězů je možné navrhnout téměř jakékoliv články a uložení dopravovaného materiálu.

Článkové pásy:
Plast.
Ocel-plast.
Ocel,nerez
Vysoké teploty.
Modulární pásy

Konstrukce:
Pro směry vodorovné, šikmé, strmé, svislé, lomené (konvexní a konkávní) až 90°.
Konstrukce ploché,ploché - rádius  .
Konstrukce pevné,mobilní a pojezdové.
Z materiálu RAL, žárově zinkované, nerezové a hliníkové.

Elektroinstalace - Pohony:
Kuželočelní LENZE nasazený na hnané hřídeli s možností frekvenčního měniče.
Ovládání ruční - automatické
Čidla - otáčení, rychlosti, vybočení, materiálu, teploty apod.


Článkové dopravníky
Návrat na obsah